Bussines víza

Založení firmy v ČR

Pomůžeme Vám se založením Vaší nové firmy. Díky týmu profesionálů bude vše jednoduché a můžete podnikat již za několik dní. Připravíme pro Vás veškeré dokumenty, související se založením firmy. Dohodneme schůzku u notáře i v bance. Zajistíme pro Vás sídlo, nebo pomůžeme vyhledat vhodnou lokalitu pro kancelář, skladové, komerční nebo výrobní prostory.

Další z variant je také možnost zakupení již existující firmy v rámci ČR.

Pro více informací nás kontaktujte, rádi pro Vás připravíme nabídku.

Nová firma - s.r.o.

Podnikání cizinců v ČR

Jedním z nejběžnějších a nejvíce využívaných druhů oprávnění je  v České republice s.r.o.

Každý cizinec, který se hodlá stát společníkem a zároveň jednatelem s.r.o., musí před zápisem společnosti prokázat svojí bezúhonnst předložením výpisu z rejstříku trestu České republiky a ze své rodné země. Pokud však bude cizinec pouze v postavení společníka s.r.o., výpisu z trestního rejstříku již nebude třeba. Stejně jako u akciové společnosti, není pro společníky a jednatele povinnost mít povolení k pobytu na území České republiky.

Před založením společnosti je velmi důležité určit obchodní podíly, společníky a jednatele společnosti. Dále je důležité, aby samotná společnost měla sídlo na území České republiky, které musí být řádně označeno (s uvedením názvu a IČ společnosti) a které bude zapsané do i obchodního rejstříku.

Pro provozování podnikatelské činnosti musí jednatel společnosti taktéž požádat o živnostenské oprávnění na ten druh činnosti, kterou bude společnost s ručením omezeným vykonávat.

Veškeré podklady musí být předloženy do obchodního rejstříku, který tuto společnost zapíše. Po zapsání společnosti do Obchodního rejstříku, bude pro s.r.o Ministerstvem vnitra zřízena datová schránka, která slouží pro oficiální komunikaci společnosti s příslušnými úřady.

Přes datovou schránku tak například bude probíhat registrace společnosti na finanční úřad.

Ilustrační obrázky
Top