Jednoduše a bez starostí

Získání zaměstnanecké karty

Naše firma Vám pomůže s celým procesem získání zaměstnanecké karty, nebo poskytne konzulatci nebo pomoc s konkrétními kroky. Díky našemu profesionálnímu  týmu bude celý proces jednodušší.

Pro více informací nás kontaktujte, rádi pro Vás připravíme nabídku.

Co je zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta vydaná Českou republikou je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území České republiky. Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn:

Karta

Zaměstnanecká karta tedy spojuje oprávnění k pobytu i oprávnění k zaměstnání.

Pro vydání zaměstnanecké karty je nezbytná pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin.

Platnost zaměstnanecké karty je na dobu výkonu zaměstnání stanovenou v pracovní smlouvě, nejdéle však na 2 roky.

Najít vhodné pracovní místo

1

Spojit se s budoucím zaměstnavatelem

2

Podat žádost

3

Přijet do České republiky

4

4 jednoduché kroky

Jak získat zaměstnaneckou kartu

Pokud budete chtít změnit pracovní zařazení u současného zaměstnavatele, nebo změnit zaměstnavatele, nebo být zaměstnán na další pracovní pozici (u současného nebo nového zaměstnavatele), musíte požádat Ministerstvo vnitra o souhlas s touto změnou.

Top